Welkom in Oud Borne

 

Themagroep Communicatie

Doelstellingen

De Belangenvereniging Oud Borne communiceert primair om de leden en overige bewoners van Oud Borne te informeren over haar werkzaamheden, actuele ontwikkelingen en nieuwswaardigheden die de wijk betreffen.

Bij zaken die het leden-/bewonersbelang overstijgen en die invloed hebben op een breder terrein dan Oud Borne (andere delen van Borne of het hele dorp, de andere Bornse inwoners) zoekt de themagroep Communicatie samenwerking met partijen die dit nieuws breder verspreiden. Via digitale persberichten en persoonlijk contact met redacties verspreidt de werkgroep het nieuws via kanalen als Borne Boeit, de Bornse Courant, RTV Borgende en de website Oud Borne

In de communicatie door de Belangenvereniging Oud Borne kunnen we drie hoofdstromen onderscheiden, met daaronder de kanalen waarmee wordt gecommuniceerd in volgorde van prioriteit:

Aankondigingen/verslagen

Aankondigingen van vergaderingen, andere bijeenkomsten, enquêtes etc. worden specifiek naar de leden gecommuniceerd via:

1.      Persoonlijk e-mail bericht

2.      Website www.oud-borne.nl

3.      Facebookpagina Belangenvereniging Oud Borne

Actuele nieuwsfeiten

Dit zijn actuele zaken die betrekking hebben op Oud Borne, de leefbaarheid in Oud Borne of anderszins met het beschermde dorpsgezicht te maken hebben. Hieronder vallen ook de verslagen van de activiteiten van het bestuur en de werkgroepen. De actuele nieuwsfeiten worden gecommuniceerd via:

1.      Nieuwsbrieven, verstuurd via persoonlijke e-mail en gepubliceerd op de website

2.      Website www.oud-borne.nl Verslagen worden op de website opgenomen en ook de nieuwsbrieven worden op de website gepubliceerd

3.      Facebookpagina Belangenvereniging Oud Borne. Via Facebookberichten worden actuele nieuwsfeiten gecommuniceerd waarbij wordt doorgelinkt naar de website.

4.      Persberichten: Als er nieuwsfeiten of ontwikkelingen zijn waarbij het voor de Belangenvereniging belangrijk is dat heel Borne op de hoogte wordt gebracht worden er digitale persberichten verstuurd naar de verschillende mediapartners en worden bekende journalisten persoonlijk benaderd met dit nieuws

Entertainment

Bij deze derde communicatiestroom gaat het voornamelijk om het promoten van Oud Borne door levendig te berichten over evenementen, activiteiten en ontwikkelingen die Oud Borne in de schijnwerpers zetten. Te denken valt hierbij aan een evenement als Living Statues, activiteiten in het Bussemakershuis en de Synagoge, verschillende buurtactiviteiten en nieuws vanuit de Gidsen Oud Borne of de ondernemers in Oud Borne. Deze worden gecommuniceerd via:

1.      Facebook: Op de pagina van de Belangenvereniging deelt de werkgroep nieuwswaardige berichten over Oud Borne van pagina’s als Oud Borne, Borne Boeit, Bornse Courant, Gidsen Oud Borne en Museum Bussemakershuis. Als de Belangenvereniging zelf ‘entertainmentnieuws’ heeft worden de andere pagina’s verzocht deze berichten op te nemen of te delen.

2.      Website: Leuk nieuws over Oud Borne met een structureel karakter (verfraaiing straatbeeld, nieuwe fietsroutes etc.) wordt eveneens geplaatst op de website.

3.      Persberichten: Bij entertainmentnieuws dat heel Borne aangaat worden naast eerder genoemde acties persberichten verstuurd en journalisten benaderd.

 

De belangrijkste kanalen waarmee de Belangenvereniging Oud Borne communiceert zijn dus:

1.      De website www.oud-borne.nl 

2.      E-mail: nieuwsberichten worden naar uw persoonlijke e-mail adres gestuurd, net als aankondigingen van bijeenkomsten. Ook de nieuwsbrieven worden via e-mail verzonden. Wilt u op de hoogte blijven? Geef uw e-mail adres door via  bestuur@oud-borne.nl .

3.      Facebook: Leuke evenementen en activiteiten in en om Oud Borne communiceren we via onze Facebookpagina www.facebook.com/belangenverenigingoudborne (of zoek op de term Oud Borne. Klik op het duimpje om de pagina te liken en al het nieuws komt automatisch voorbij.

  


E-mail
Info