Welkom in Oud Borne

 

Themagroep Sociale Cohesie en Activiteiten

Op 14 november 2017 presenteerden we tijdens een bewonersavond de volgende voornemens aan de bewoners van Oud Borne:

Doelstellingen:
• Vergroting verbroedering & saamhorigheid 
• Meer verbinding in de buurt. 
• Wij-gevoel creëren op sociaal en praktisch gebied.

Hoe willen we dat  bereiken?
• Burendag organiseren(subsidies aanvragen) 
• Verlichting Kerst zoals Koppelsbrink doortrekken naar geheel Oud Borne 
• Noaberkuiern bij De Ster (is reeds in gang gezet, doorgaan) 
• Straatspeeldag 
• Meer gezamenlijke activiteiten ontplooien 
• Inspelen op wat ter ore komt
 
We gaan hierin keuzes maken en vertalen die in ons deel van het totale meerjarenplan voor Oud Borne. Dit worden dan onderwerpen voor 2019 of daarna. Dit plan wordt in het voorjaar van 2018 weer met bewoners besproken.

Het vaakst genoemd of gekozen werden op 14 november:
• Straatspeeldag
• Repaircafé ontwikkelen
• Bloembakken rond lantarenpalen, zoals nu al op enkele plekken en in straten gebeurt

Ideeën die verder werden geopperd:
• Uitbreiden van de kerstverlichting zoals die al op Koppelsbrink wordt gebruikt
• Contourverlichting voor woningen
• Meedoen met -NL doet-
• Muziekmiddag: Oud Borne has got talent!
• Het vlaggen bij feestdagen en speciale gelegenheden nog beter coördineren en gezamenlijk doen
• Nostalgische acrobatiek, zoals ooit georganiseerd met motoren en acrobaten balancerend op stalen kabels naar de Oude Kerk

E-mail
Info