Welkom in Oud Borne

 

Informatie Project Brandbeveiliging met gekoppelde brandmelders in het kader
van het neje noaberschap.

De Brandweer Twente heeft een project gestart waarbij woningen worden beveiligd met speciale brandmelders die draadloos in verbinding staan met elkaar. Hierbij kunnen kleine buurten een gezamenlijke brandmelding systeem opzetten waarbij zij elkaar alarmeren bij brand. De belangenvereniging Oud Borne heeft zich aangemeld voor deelname aan dit project. De gemeente Borne ondersteund dit project door de buurtbon. Aan dit project kunnen alle bewoners van Oud Borne deelnemen dus ook de niet leden.

Op woensdag 13 juli 2016 werden de eerste rookmelders bij de deelnemende woningen in Oud Borne geplaatst.


Waarom rookmelders

In geval van brand redt een rookmelder uw leven en het leven van uw gezin. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met werkende rookmelders meer kans hebben een woningbrand te overleven! Rookmelders waarschuwen u razendsnel bij brand, ook wanneer u slaapt. Een klein beetje rook is voldoende om een luid piepend alarm te doen afgaan. U bent meteen gewaarschuwd, of wakker. Een klein beginnend brandje, kan binnen 3 minuten uitgroeien tot een grote uitslaande brand. Naast het vuur, schuilt het gevaar meestal ook in de rook. De rook is heet, zorgt dat u niets meer ziet (en dus ook snel de weg kwijt bent) en is verstikkend. Omdat mensen steeds langer zelfstandig blijven wonen en hierdoor wat moeilijke ter been zijn is hulp bij het verlaten van de woning een noodzaak. Met dit systeem kan de buurt onmiddellijk hulp bieden.

Hoe werkt het

Het systeem is gebaseerd op rookmelders deze zijn het beste preventie middel. Tevens zijn zij er ook systemen beschikbaar voor doven en slechthorenden. De rookmelders staan allemaal draadloos met elkaar in verbinding zodat bij een brandmelding alle melders in een groep afgaan dus ook bij de buren als deze in dezelfde groep zitten. Meerdere melders worden eenvoudig draadloos in een netwerk gekoppeld. In geval van brand worden alle rookmelders binnen enkele seconden geactiveerd. Het systeem is dan ook bedoeld om elkaar bij brand zo veel mogelijk te helpen denk hierbij dan ook aan mensen die moeilijk ter been zijn. De brandweer heeft altijd een aanrijtijd en de eerste 3 minuten is zelfredzaamheid van groot belang.

Uitgangspunten

Uitgangspunt is 2 rookmelders per woning en maximaal 50 rookmelders in 1 groep. De onderlinge afstand van woningen is maximaal 150 m. De rookmelders zijn draadloos met elkaar verbonden. De batterij gaat 10 jaar mee. In een groep zitten vanuit beheers oogpunt 3 tot 10 woningen. Om gegarandeerde opvolging bij alarmering te krijgen moeten in een groep voldoende deelnemers zijn zodat de kans groot is dat er een bewoners thuis is.

Wat moet je zoal onderling afspreken?

  • Wie heeft welke sleutel
  • Is de groep groot genoeg om redelijke wijs aan te nemen dat er altijd wel iemand is . Vooral in de avond en nachtelijke uren.
  • Hoe handelen we als de melders afgaan.
  • Wanneer testen we de installatie.
  • Wat doen we als de bewoner niet reageert.
  • En hoe geven we elkaar door als de bewoners voor langere tijd weg zijn.
  • En hoe gaan we om met iemand die regelmatig alarm heeft terwijl er niets aan de hand is

Ook historische gebouwen beveiligen?

In Oud Borne bevinden zich veel historische gebouwen al dan niet bewoont. Hierbij valt te denken aan het Bussemakerhuis, de voormalige Synagoge, de Doopsgezinde kerk aan de Ennekerdijk, de voormalige herberg De gouden Schaaf aan de Brinkstraat, het Hulshofhuis, notarishuis en schippersherberg 't Steerntje aan de Marktstraat en aan de Koppelsbrink de oude rooms-katholieke pastorie, de Klopjeshuizen en herberg De Bontekoe, de Meijershof. Deze panden zijn van grote waarde en zijn veelal niet permanent bewoond. Het zou een prachtige oplossing zijn als we binnen het project de buurtbewoners van een dergelijk pand deelnemen aan het project. Een prachtig voorbeeld van het neje noaberschap. Het heeft dan twee voordelen: je eigen woning is beschermd en het historisch pand is voorzien van een rook detectie waardoor ook buiten de openingstijden brand wordt gesignaleerd.

Hoe nu verder

Zij die willen deelnemen, kunnen zich groepsgewijs opgeven door een mail te sturen naar f.hilbrink@outlook.com. Graag adressen opgeven van deelnemende bewoners die gezamenlijk in één meldgroep willen. U wordt dan nader geïnformeerd over de gang van zaken. Omdat er maar voor 60 woningen geld beschikbaar komt vanuit de buurtbon betekent aanmelding niet dat u automatisch in aanmerking komt voor deelname aan het project. Dit wordt bepaald door de regionale brandweer en de gemeente vanuit de verstrekking van de buurtbon.

Kosten

Een melder kost €75 per stuk de gemeente ondersteunt dit project door middel van de buurtbon. De eerste 2 melders kosten daarom € 10,00 per stuk dit geldt ook voor de 3e en 4e melder wanneer deze vanuit brandveiligheid (o.b.v. wetgeving) noodzakelijk zijn. Op de melders voor gebouwen die niet worden bewoond zit geen subsidie vanuit de buurtbon en kosten daarom € 75,00 betalen per melder.

Installatie en instructies

De medewerkers van de Brandweer Twente (Post Borne) zullen met de deelnemers de plaats van de melders bepalen en ze dan ook plaatsen en in bedrijf stellen.

E-mail
Info