Welkom in Oud Borne

 

Burgerparticipatie

Oud Borne is een speciale plek om te wonen en werken. We hebben een beschermd dorpsgezicht met zijn steegjes, het speciale stratenpatroon, monumenten, bezienswaardigheden en de Oude kerk. Dit maakt het tot een uniek stukje van de gemeente Borne.

Om prettig te kunnen wonen en werken, nu en in de toekomst willen we als bewoners hierop invloed uitoefenen en actief onze bijdrage leveren. Daarvoor zijn we begin 2016 een traject gestart om de betrokkenheid van bewoners te vergroten en samen de onderwerpen te kiezen en in te vullen die wij belangrijk vinden om Oud Borne speciaal te houden als woon- en werkplek.

Het is de bedoeling om in de loop van 2017 de ideeën samen concreet vorm te geven, zodat er eind 2017 een eerste meerjarenplan ligt voor de toekomst.
In dat plan willen we onze thema`s die wij belangrijk vinden en doelen daarbij voor de komende jaren vastleggen.

Inmiddels zijn voorjaar 2017 de volgende thema`s gekozen:

In het najaar van 2017 zullen we de conceptplannen voorleggen aan bewoners om keuzes te maken voor de komende tijd.
Die plannen werken we in een werkgroep per thema, daarna (jaarlijks) verder uit in concrete acties. Deze acties worden vervolgens in 2018 ook door de betreffende werkgroep in gang gezet, uitgevoerd en bijvoorbeeld besproken met onze partners zoals de gemeente Borne. Op deze manier komen we dus in de eerste helft van 2018 tot een werkwijze voor door en met actieve bewoners.

We zoeken nog steeds extra vrijwilligers die willen meedenken en overzicht houden/coördineren (als werkgroep leider of bestuurslid) en leden die praktisch de handen uit de mouwen willen steken bij werkgroepen of activiteiten.
Hebt u belangstelling? Meld u aan via info@oud-borne.nl of bij een van de bestuursleden.

Op 14 november 2017 is een algemene ledenvergadering gepland om de voorstellen met bewoners
te bespreken en samen keuzes te maken voor de komende tijd.

E-mail
Info