Welkom in Oud Borne

 

Themagroep Duurzaamheid

Op 14 november 2017 presenteerden we tijdens een bewonersavond de volgende voornemens aan de bewoners van Oud Borne:

Doelstellingen:
• De themagroep Duurzaamheid staat voor een gezonde mens in een gezonde wereld, nu en in de toekomst. Als we dat vertalen naar het wonen en leven in Oud Borne dan gaat het over thema’s als lang gezond blijven, zuinig omgaan met grondstoffen en energie, zorg hebben voor natuur en milieu.

Hoe willen we dat  bereiken?
• Autogebruik terugdringen
• Voetgangers en fietsers de ruimte geven
• Grondwaterpeil bewaken
• Bijdragen aan een schone leefomgeving (bacteriologisch)
• Ongedierte beperken
• Goed hout stoken
• Spullen delen
• Collectief vervoer met elektrische auto

We gaan hierin keuzes maken en vertalen die in ons deel van het totale meerjarenplan voor Oud Borne. Dit  worden dan onderwerpen voor 2019 of daarna. Dit plan wordt in het voorjaar van 2018 weer met bewoners besproken.

Het vaakst genoemd of gekozen werden:
• Fiets- en voetgangervriendelijke omgeving, 
• Duurzaam energiegebruik 
• Grondwaterstand       

           
Aanvullingen:
• De bewoners vinden het als eerste belangrijk om onze wijk fiets- en voetgangersvriendelijk te houden zodat we in beweging kunnen blijven en elkaar kunnen ontmoeten. Daarbij zorgt het voor positieve sociale controle en veiligheid.
• Tweede aandachtspunt is het zuinig omgaan met energie. 

E-mail
Info